Startsidan
Startsidan

Medicinsk och psykologisk prövning

Om du uppfyller de grundläggande kraven, och har besvarat ansökan del 2 med godkänt resultat, får du boka en tid för medicinsk och psykologisk prövning. Syftet med prövningen är att kontrollera att du har förutsättningar att klara polisutbildningen och att arbeta som polis. Testerna utgår därför från de krav som Polisen fastställt och som ställs under polisutbildningen och i arbetet som polis.

Teoretiskt test och personlighetstest i datasal

Den psykologiska prövningen startar med ett teoretiskt test och ett personlighetstest. Det teoretiska testet är det första du gör när du kommer till oss. Ditt resultat avgör om du går vidare till de medicinska testerna och till psykologintervjun.

Sjuksköterskans förundersökning

Sjuksköterskan går igenom din hälsodeklaration och gör en kroppsundersökning. Undersökningen omfattar allmäntillstånd, kroppsbyggnad, hud (eksem, ärr och tatueringar), leder, armar, ben samt rygg och axlar. Vid undersökningstillfället har du endast underkläder på dig.

Synskärpeundersökning och färgseendeundersökning

Vi undersöker din synskärpa genom att du får läsa på en bokstavstavla. Ditt färgseende undersöker vi med hjälp av färgseendetavlor.

Om du har glasögon eller linser ska du ta med ett synrecept från optiker. Har du ett kraftigt synfel, mer än glasögon/linsstyrka +7 eller -8 dioptrier för korrektion, får synreceptet inte vara äldre än två år.

Hörselundersökning

Under hörselundersökningen sitter du med hörlurar i en ljudisolerad bur och vi undersöker din hörsel inom olika ljudfrekvenser.

EKG, puls- och blodtrycksmätning

Innan du träffar läkaren registrerar vi ditt EKG. Samtidigt som EKG-registreringen registreras även din puls och ditt blodtryck. Läkaren tolkar sedan ditt EKG.

Fysiskt arbetsprov

Det fysiska arbetsprovet genomförs på testcykel (ergometercykel). Belastningen ökar gradvis tills du uppnått de krav som gäller eller tills du inte orkar längre. Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om din kondition.

Under hela testet följer vi puls, belastning, trampfrekvens och tid på en dataskärm. Givetvis övervakar vi även på traditionellt sätt, så att ingen som cyklar mår dåligt. I så fall avbryter vi arbetsprovet omedelbart.

Observera att du inte kan genomföra det här prövningsmomentet om du är gravid.

Godkänt resultat är kapacitet 5 men du kan få fortsätta prövningen fram till och med psykologintervjun om du uppnår minst kapacitet 4 vid prövningen. Efter spärrtiden på tre månader har du möjlighet att göra en ny ansökan och boka en ny prövningstid för att komma tillbaka och göra om momentet.

Mätning av muskelstyrka

Vi mäter din sammantagna styrka i de större muskelgrupperna i ben, rygg, armar och skuldergördeln i en speciell mätutrustning.

Utförandet kan liknas vid ett marklyft av en skivstång mot ett motstånd upp till hakhöjd. Det räcker inte med bara styrka för att nå ett bra resultat, du måste också ha rätt teknik och god koordinationsförmåga. Innan utförandet får du därför en noggrann information av sjuksköterskan som också demonstrerar lyfttekniken.

Observera att du inte kan genomföra det här prövningsmomentet om du är gravid.

Godkänt resultat är kapacitet 3 för kvinnor och 6 för män men du kan få fortsätta prövningen fram till och med psykologintervjun om du uppnår minst kapacitet 2 (kvinnor) respektive 5 (män) vid prövningen. Efter spärrtiden på tre månader har du möjlighet att göra en ny ansökan och boka en ny prövningstid för att komma tillbaka och göra om momentet.

Registrering av längd, vikt och BMI

I samband med att vi mäter din muskelstyrka blir du vägd och mätt och ditt BMI (Body Mass Index) beräknas.

Läkarundersökning

Läkarundersökningen är en allmän och riktad hälsoundersökning. Läkaren väger också in resultaten från de fysiska och medicinska testerna. Undersökningen mynnar ut i en bedömning av din medicinska tjänstbarhet, det vill säga dina förutsättningar för att klara polisutbildningen och polisyrket.

Psykologintervju

I psykologens uppgift ingår att bedöma om det finns något som kan äventyra din lojalitet och pålitlighet. Resultaten från det teoretiska testet och personlighetstestet tillsammans med psykologintervjun är underlag för att bedöma din lämplighet att antas till utbildningen och att arbeta som polis.

Drogtest

Alla som söker till polisutbildningen, och som kan komma ifråga för antagning, måste genomgå ett drogtest i samband med prövningen. Om testet visar spår av droger innebär det undantagslöst att du blir avförd oavsett övriga testresultat eller bedömningar.

Polisen gör en säkerhetsprövning

Är du godkänd på den medicinska och psykologiska prövningen genomgår du en säkerhetsprövning som omfattar intervju och registerkontroll. Intervjun görs av polisen men i våra lokaler under prövningstillfället.

Avslutande samtal

Är du godkänd i alla moment och har genomfört drogtest och säkerhetsprövning har du också ett obligatoriskt avslutande samtal. Där får du en preliminär antagning och får välja bland lediga skol- och aspirantplatser inom din giltighetstid. När resultatet på drogtest och säkerhetsprövningen är godkänt får du ett antagningsbesked på "Min sida".

Är du underkänd i något av momenten har du också möjlighet att få ett avslutande samtal, samtalet är då frivilligt.

Når du inte upp till kravprofilen får du återkoppling kring vilket moment i prövningen som du inte klarade. Du får däremot ingen djupare information om exakt vad i momentet som inte nådde upp till kravprofilen. Det beror på att prövningens innehåll inte ska komma till allmän kännedom, då det riskerar syftet med prövningen - att välja ut individer med förutsättning att klara utbildningen och arbetet som polis.

Vi uppmanar dig som funderar över ditt resultat att läsa polisens kravprofil och reflektera över de personliga utvecklingsområden du kan tänkas ha.

Länk till Polisens kravprofil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har prövat tidigare, och fått godkänt eller underkänt i något av momenten i prövningen, påverkar det när du kan söka igen.

Giltighetstider

Har du genomfört en prövning med ett godkänt resultat är detta giltigt i 24 månader. Giltighetstiden utgår alltid från datum för godkänt begåvningstest. Det innebär att du efter en spärrtid inte behöver göra om de tester som du klarat om de ligger inom giltighetstiden på 24 månader. Tänk på att den utbildningsstart du väljer måste rymmas inom 24 månader från ditt godkända begåvningstest.

Om resultat från begåvningstestet inte kommer vara giltigt vid utbildningsstarten måste testet skrivas om. I detta fall kommer du även att behöva genomföra en ny psykologintervju, även om den är godkänd sedan tidigare och resultatet fortfarande giltigt. Ett godkänt resultat i en tidigare psykologintervju utgör inte en garanti att bli godkänd igen.

Begåvnings- och personlighetstest - giltigt 24 månader
Fysiskt arbetsprov och muskeltest - giltigt 24 månader
Syn och färgseende - giltigt 24 månader

Hörsel - giltigt 24 månader
Medicinsk bedömning - giltigt 24 månader
Psykologintervju - giltigt 24 månader
Drogtest - giltigt 24 månader

Säkerhetsintervju - görs alltid om vid ny ansökan
Registerkontroll - görs alltid om vid ny ansökan

Spärrtider

Har du genomfört en prövning med ett underkänt resultat i ett av momenten nedan får du en spärrtid. Det innebär att du inte kan göra en ny ansökan innan spärrtiden passerat.

Begåvnings- och personlighetstest - spärrtid 12 månader
Fysiskt arbetsprov och muskeltest - spärrtid 3 månader
Synskärpa - ingen spärrtid
Färgseende - omprov medges inte
Hörsel - ingen spärrtid
Medicinsk bedömning - ingen spärrtid
Psykologintervju - spärrtid 12 månader
Drogtest - spärrtid 24 månader


Säkerhetsintervju - spärrtid 12 eller 24 månader
Registerkontroll - spärrtid 24 månader

Sjuksköterskor, läkare och psykologer har journalföringsplikt. Det innebär att de dokumenterar information från besöket i en patientjournal. Det görs med stöd av patientdatalagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 6 maj 2024