Startsidan
Startsidan

Repetitionsutbildning

Plikt- och prövningsverket kallar in krigsplacerade värnpliktiga och civilpliktiga till repetitionsutbildning med stöd av lagen om totalförsvarsplikt. Försvarsmakten eller annan bemanningsansvarig, som hanterar civilpliktiga, avgör vilka som ska övas.

Plikt- och prövningsverket skickar kallelse till dig som är värnpliktig eller civilpliktig och ska göra repetitionsutbildning. I den står bland annat var och under vilken tid du ska genomföra din utbildning. I kallelsen bifogas också praktisk information till exempel hur du beställer resa, vilken ersättning du får också vidare. Försvarsmakten eller annan bemanningsansvarig ansvarar för innehållet i utbildningen.

Plikt- och prövningsverket meddelar Försäkringskassan så att du får din dagpenning. Dagpenningen motsvarar 90 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) delat med 365 dagar. Anmäl rätt inkomst till Försäkringskassan i god tid innan du rycker in. Har du frågor om dagpenning och SGI kontaktar du Försäkringskassan. Utöver SGI har du som inkallad fria resor till och från hemmet, fri kost och logi, fri akut tandvård och försäkring.

Plikt- och prövningsverket hanterar också ansökan om uppskov med repetitionsutbildning och ansökan om ekonomiskt stöd under utbildningen.

Tjänstgöring för anställda och avtalspersonal regleras inom respektive organisation.

Du som gör repetitionsutbildning kan ansöka om ekonomiskt stöd i form av bidrag om utbildningen medför att din ekonomi försämras så mycket att du och din familj inte kan ha en skälig levnadsnivå.

Bestämmelser

Bestämmelserna om ekonomiskt stöd finns i förordningen (1995:239) Länk till annan webbplats. om förmåner till totalförsvarspliktiga samt i Totalförsvarets plikt- och prövningsverks föreskrifter och allmänna råd om förmåner till totalförsvarspliktiga (TPPVFS 2024:1) Pdf, 239.4 kB.

Syftet med det ekonomiska stödet

Syftet med det ekonomiska stödet är framförallt att hjälpa de totalförsvarspliktiga som drabbas extra hårt ekonomiskt när de ska göra repetitionsutbildningen.

Exempel på när du kan få ekonomiskt stöd, och när du vanligtvis inte får

Enligt praxis kan du få ekonomiskt stöd om du och din familj inte kan upprätthålla en skälig levnadsnivå på grund av att:

 • Familjen förlorar inkomst på grund av problem med barntillsyn, exempelvis när den andre föräldern måste ta ledigt från sitt arbete.
 • Familjen får extra utgifter för barntillsynen, exempelvis höjd avgift, ekonomisk ersättning till anhörig eller någon annan som tar hand om barnet.
 • Du har låg dagpenning exempelvis på grund av att du är arbetslös.

Du får i regel inte ekonomiskt stöd för att täcka mellanskillnaden mellan din ordinarie lön och dagpenningen.

Så här söker du

För att få det ekonomiska stödet måste du själv ansöka skriftligt hos Plikt- och prövningsverket på blanketten Ansökan – Ekonomiskt stöd i form av bidrag Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Fyll noga i blanketten och förklara så utförligt som möjligt varför du söker det ekonomiska stödet. Skriv ut blanketten, underteckna den och skicka den i god tid till Plikt- och prövningsverket, Box 31, 651 02 Karlstad. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Utbetalning omkring den 25:e varje månad

Det ekonomiska stödet betalas ut omkring den 25:e i månaden då du börjar din repetitionsutbildning under förutsättning att ansökan har inkommit i tid. Eftersom stödet är skattepliktigt görs avdrag för preliminär skatt.

Du kan överklaga om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med Plikt- och prövningsverkets beslut kan du överklaga till Statens överklagandenämnd. Nämndens beslut kan inte överklagas.

Om du tycker att du av någon anledning inte kan göra din repetitionsutbildning kan du söka uppskov hos oss på Plikt- och prövningsverket. Du kan få uppskov för max ett år och du kan söka uppskov först efter att du har fått kallelsen till repetitionsutbildning.

Vad krävs för att du ska få uppskov?

Du kan beviljas uppskov om du kan visa att repetitionsutbildningen innebär avsevärda svårigheter när det gäller

 • dina studier,
 • ditt arbete
 • din hälsa eller andra skäl, till exempel sociala skäl.

Exempel 1
Du kan beviljas uppskov om den innebär avsevärda svårigheter för dina högskole- eller universitetsstudier.

Exempel 2
Du kan beviljas uppskov om det på din arbetsplats uppstår ett tillfälligt och allvarligt problem som måste lösas omedelbart och du är den ende som kan göra det. Projekt- eller säsongsarbete är i sig inte ett skäl för att beviljas uppskov. Då behöver du alltså inte uppskov med utbildningen.

Exempel 3
Du kan beviljas uppskov om utbildningen innebär avsevärda svårigheter i övrigt för dig eller dina anhöriga.

Så här söker du uppskov med repetitionsutbildningen

Du söker uppskov hos Plikt och prövningsverket på någon av blanketterna nedan.

Välj rätt blankett

Välj den blankett som motsvarar dina skäl. Söker du uppskov av studieskäl ska din studievägledare eller motsvarande lämna uppgifter om din studiesituation. Kom ihåg att skicka med intyg som styrker dina skäl för att få uppskov.

Plikt- och prövningsverkets adress står på blanketten och också på kallelsen till repetitionsutbildning. Fyll i blanketten noggrant och förklara så utförligt som möjligt varför du vill ha uppskov. Skriv ut blanketten och skriv under den med ort, datum och din namnteckning.

Om du av någon anledning inte kan använda blanketten kan du söka uppskov i ett vanligt brev. Lämna de uppgifter som vi frågar efter i blanketten och förklara noga varför du vill ha uppskov. Kom ihåg att styrka uppgifterna med intyg. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du via länken till höger.

Sök uppskov i god tid

Vänta inte med att skicka din ansökan om uppskov till oss, skicka den så snart som möjligt efter att du har fått kallelsen till utbildning. Vi måste ha den i god tid om vi ska kunna pröva den innan repetitionsutbildningen börjar.

Ledighet för enstaka dagar

Om du behöver vara ledig någon dag eller del av dagen under utbildningen har du möjlighet att ansöka om tjänstledigt eller permission vid förbandet. Ta kontakt med det utbildandeförbandet så snart som möjligt.

Du som ska genomföra repetitionsutbildning har rätt till en fri resa tur och retur mellan den plats där du är folkbokförd och tjänstgöringsplatsen.

Du får åka på följande sätt:

 • Tåg 2 klass
 • Läns- och lokalbussar

Du bokar dina tåg- eller bussbiljetter genom att ringa SJ Kundservice på telefonnummer 0771-75 75 55, och ange kundnumret som du hittar i din kallelse. Boka i första hand SJ:s mobilbiljett eftersom det då är enklare om du behöver boka om eller avboka biljetterna.

Du får resa med SJ Nattåg med plats i liggvagnskupé eller i 2 klass sovvagnskupé om liggvagnskupé inte finns. Behöver du åka båt så bokar du din biljett via Plikt- och prövningsverkets Kontaktcenter på telefon 0771-24 40 30.

OBS! För att ha rätt till en fri resa tur och retur måste du följa myndighetens instruktioner.

Särskilda skäl för att ta bil eller taxi

 • Du kan få ta taxi eller egen bil om det saknas allmänna kommunikationsmedel och du först kontaktar Plikt- och prövningsverket för att få tillåtelse.
 • Du kan få ta taxi eller egen bil om det allmänna kommunikationsmedel som du har bokat av någon anledning är inställt eller försenat, det inte finns något alternativt allmänt kommunikationsmedel och du inte kan kontakta SJ eller Plikt- och prövningsverket kundtjänst eftersom det är utanför öppettider.

Du har inte rätt till en fri (betald) resa om

 • Du har inte rätt till fri resa (betald resa) om du på eget initiativ bokar om dina biljetter och betalar för resan för att du inte vill vänta på den redan bokade avgången.
 • Du har inte rätt till ersättning för egen bil eller taxi om du har kunnat ta ett allmänt kommunikationsmedel och det saknas särskilda skäl.
 • Du har inte rätt till ersättning för p-avgifter och trängselavgifter.
 • Du har inte rätt att ta egen bil eller taxi på grund av att det är väntetid mellan tåg- och/eller bussavgångar.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 mar 2024