Startsidan
Startsidan

Militära krigsplaceringar

Det är Försvarsmakten som fattar beslut om krigsplacering och Plikt- och prövningsverket som skickar en krigsplaceringsorder till de som är krigsplacerade.

Efter grundutbildning med värnplikt blir du krigsplacerad

Du kan bli krigsplacerad som värnpliktig om du har:

  • genomfört grundutbildning som värnpliktig,
  • genomfört annan militär utbildning,
  • slutat din anställning i Försvarsmakten och har längre grundutbildning än 60 dagar eller annan militär utbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Du blir krigsplacerad antingen i befattning i ett krigsförband eller i personalreserven. Krigsplaceringen gäller i tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället, men längst till och med det år du fyller 47 år.

Plikt- och prövningsverket fattar beslut om krigsplaceringen efter förslag från Försvarsmakten. Om du blir krigsplacerad som värnpliktig får du ett skriftligt beslut av oss. Om du blir krigsplacerad i en befattning i ett krigsförband får du också en krigsplaceringsorder.

Om du redan är krigsplacerad

Det nuvarande personalförsörjningssystemet påverkar inte dig som blev inskriven för värnplikt eller civilplikt före 2011 och är krigsplacerad. Du är alltså fortfarande krigsplacerad och enligt lagen om totalförsvarsplikt är du det i högst tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället. Om det finns särskilda skäl kan din krigsplacering förlängas. Den dag du inte längre är krigsplacerad häver Plikt- och prövningsverket din inskrivning och då får du ett skriftligt besked om det.

Personal i Försvarsmakten

På uppdrag av Försvarsmakten registrerar vi de som är krigsplacerade i Försvarsmaktens krigsorganisation som anställda, eller som är avtalspersonal.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 jan 2022