Startsidan
Startsidan

Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att pliktverket.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

  • I-taggar används för att visa ikoner.
  • Det finns pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade.

Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen ska uppfylla lagkraven.

Kontakta oss

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. E-post: info@pliktverket.se eller telefon 0771-24 40 00. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till DIGG - Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 okt 2023