Till sidans innehåll

Repetitionsutbildning

Det är Rekryteringsmyndigheten som på begäran av Försvarsmakten krigsplacerar personal. Försvarsmakten har rätt att kalla in krigsplacerad personal till repetitionsutbildning med stöd av lagen om totalförsvarsplikt. Försvarsmakten avgör vilka förband som ska övas vilket också styr behovet av personal.

Vi kallar, Försvarsmakten utbildar
Rekryteringsmyndigheten skickar kallelse till dig som ska göra repetitionsutbildning. I den står bland annat var och under vilken tid du ska genomföra din utbildning. I kallelsen bifogas också praktisk information som hur du ska resa, vilken ersättning du får också vidare. Försvarsmakten ansvarar för innehåller i utbildningen. 

Rekryteringsmyndigheten meddelar Försäkringskassan (FK) så att du får din dagpenning. Dagpenningen motsvarar 90 procent av din sjukpenning grundande inkomst (SGI) delat med 365 dagar. Anmäl rätt inkomst till FK i god tid innan du rycker in.Har du frågor om dagpenning och SGI kontaktar du FK. Utöver SGI har du som inkallad fria resor till och från hemmet, fri kost och logi, fri akut tandvård och försäkring.

Rekryteringsmyndigheten hanterar också ansökan om uppskov med repetitionsutbildning och ansökan om ekonomiskt stöd under utbildningen.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-02-14

Skriv ut