Startsidan
Startsidan

Mönstringsunderlaget

Mönstringsunderlaget är ett frågeformulär på webben. De allra flesta ungdomar som fyller 18 år under året ska svara på frågorna, men inte alla. Plikt- och prövningsverket använder uppgifterna för att bedöma om du ska kallas till mönstring eller inte.

En väg till grundutbildningen med värnplikt går via mönstringsunderlaget och kallelse till mönstring. Att göra en värnpliktsutbildning är inte bara en skyldighet. Det innebär också möjligheter.

Och du, om du får besked att du inte kommer kallas till mönstring kan du välja att ansöka om prövning till grundutbildningen med värnplikt.

Alla 18-åringar är skyldiga att lämna uppgifter till mönstringsunderlaget. Det är ett webbformulär som består av ett 60-tal frågor som besvaras på webben.

Vi samlar in uppgifterna och använder dem för att bedöma om ungdomarna ska kallas till mönstring.

Enligt lagen om totalförsvarsplikt är alla totalförsvarspliktiga skyldiga att lämna uppgifter om sina personliga förhållanden. Därför får alla svenska 18-åringar ett brev från Rekryteringsmyndigheten med inloggningsuppgifter till ett mönstringsunderlag på vår webbplats.

De flesta frågorna i mönstringsunderlaget handlar om din hälsa, men det finns också frågor om din skolgång och dina intressen. Uppgifterna behöver vi för att kunna bedöma om du ska kallas till mönstring eller inte.

Frågorna är indelade i olika avsnitt:

 • Min hälsa
 • Min fysik
 • Min skoltid
 • Mitt sociala liv
 • Min personlighet
 • Min inställning

Det tar ungefär en kvart att svara på frågorna.

Den som låter bli att lämna uppgifterna kan bli skyldig att böta en summa pengar, som bestäms för varje tillfälle (vite). Om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter kan du dömas till böter.

Utbildningen är både fysiskt och psykiskt krävande. Därför är det viktigt att du är fullt frisk när du gör utbildningen. Du får inte ha några skador, sjukdomar eller andra hälsotillstånd som kan förvärras under utbildningen eller som kan innebära att du utsätter andra för en risk. I mönstringsunderlaget ställer vi bland annat frågor om din hälsa och din fysik. Det är din skyldighet att svara på frågorna och det är viktigt att du också svarar sanningsenligt.

Här kan du läsa mer om din skyldighet enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Som svensk medborgare måste du det år du fyller 18 lämna uppgifter om dig själv i det webbaserade mönstringsunderlaget. Uppgifterna i underlaget använder vi för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring.

Alla behöver däremot inte svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Det kan bland annat bero på att du…

 • är svensk medborgare och folkbokförd utomlands.
 • är intagen för vård (psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård, sluten ungdomsvård eller särskilt ungdomshem).
 • har fått assistansersättning eller bilstöd från Försäkringskassan. Det kan även vara så att din förälder har fått vårdbidrag.
 • har blivit beviljad en LSS-insats från kommunen.

Varje år får vi underlag från Skatteverket om folkbokföring samt uppgifter från bland annat vårdinrättningar, kommuner, landsting och Försäkringskassan. Detta är vårt underlag när vi ska bedöma vilka som inte behöver lämna uppgifter till mönstringsunderlaget. Bedömer vi – utifrån de uppgifter vi får in om dig - att du inte behöver svara på frågorna får du inget brev med inloggningsuppgifter från oss.

Får du brevet med inloggningsuppgifterna måste du svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Har du fått brevet med inloggningsuppgifterna, trots att du stämmer in på någon av punkterna ovan, kan du ta kontakt med våra handläggare. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

För att kunna lämna uppgifter till mönstringsunderlaget måste du logga in på vår webbplats minsida.pliktverket.selänk till annan webbplats. Du måste ha e-legitimation eller ett lösenord för att kunna logga in. Lösenordet hittar du i ett brev som du får från oss.

Efter att du har fått brevet har du två veckor på dig att logga in och svara på frågorna.

Observera! Du kan inte logga in och lämna dina uppgifter till mönstringsunderlaget förrän du har fått brevet från oss.

Skaffa e-legitimation om du har möjlighet. Då behöver du inte hålla koll på ditt lösenord. Du behöver e-legitimation eller lösenord för att logga in och läsa ditt besked.

När du svarar på frågorna har du också möjlighet att välja hur du vill få besked från oss. Vi publicerar beskedet på minsida.pliktverket.selänk till annan webbplats. Om du anger mobilnummer eller mejladress får du ett sms eller mejl från oss när beskedet finns på webbplatsen. Har du inte möjlighet att ta emot sms eller mejl kan du välja att få beskedet via brev på posten. Då dröjer det några extra dagar innan du får ditt besked.

Vi använder uppgifterna i mönstringsunderlaget för att bedöma vilka som har bäst förutsättningar att klara en grundutbildning med värnplikt. För att ha förutsättning att klara utbildningen ska du framför allt vara frisk. Din motivation och ditt intresse för grundutbildningen med värnplikt är faktorer som också påverkar när vi bedömer vilka som ska mönstra.

Beskedet om du ska kallas till mönstring eller inte finns på minsida.pliktverket.selänk till annan webbplats. Du använder lösenordet i brevet du fick från oss eller loggar in med e-legitimation. Om du anger ditt mobilnummer eller din mejladress när du lämnar uppgifter i mönstringsunderlaget får du ett meddelande från oss när du kan läsa ditt besked.

Står det i ditt besked att du ska mönstra får du en kallelse till mönstring drygt två månader innan själva mönstringsdagen. Står det i beskedet att du inte ska mönstra behöver du inte göra något mer.

Blev du inte uttagen till mönstring men är intresserad av ett jobb i Försvarsmakten kan du ansöka om prövning till grundutbildning med värnplikt. Läs mer hur det går till på Förvarsmaktens webbplats.länk till annan webbplats Du kan också engagera dig i en av de frivilliga försvarsorganisationerna. Läs mer om de frivilliga försvarsorganisationerna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Som svensk medborgare måste du det år du fyller 18 lämna uppgifter om dig själv i det webbaserade mönstringsunderlaget. Uppgifterna i underlaget använder vi för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring.

Alla behöver däremot inte svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Det kan bland annat bero på att du…

 • är svensk medborgare och folkbokförd utomlands.
 • är intagen för vård (psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård, sluten ungdomsvård eller särskilt ungdomshem).
 • har fått assistansersättning eller bilstöd från Försäkringskassan. Det kan även vara så att din förälder har fått vårdbidrag.
 • har blivit beviljad en LSS-insats från kommunen.

Varje år får vi underlag från Skatteverket om folkbokföring samt uppgifter från bland annat vårdinrättningar, kommuner, landsting och Försäkringskassan. Detta är vårt underlag när vi ska bedöma vilka som inte behöver lämna uppgifter till mönstringsunderlaget. Bedömer vi – utifrån de uppgifter vi får in om dig - att du inte behöver svara på frågorna får du inget brev med inloggningsuppgifter från oss.

Får du brevet med inloggningsuppgifterna måste du svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Har du fått brevet med inloggningsuppgifterna, trots att du stämmer in på någon av punkterna ovan, kan du ta kontakt med våra handläggare. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 mar 2021