Startsidan
Startsidan

Den 1 februari 2021 bytte Rekryteringsmyndigheten namn
till Plikt- och prövningsverket

Ny adress är pliktverket.se
Se till att ändra dina gamla bokmärken och länkar.