Startsidan
Startsidan

Myndighetens allmänna handlingar

Många av de dokument som myndigheten har skrivit är offentliga. Det innebär att du har rätt att ta del av dem.

Plikt- och prövningsverket har därför i enlighet med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tagit fram en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.

Beskrivning av Plikt- och prövningsverkets allmänna handlingar

Syftet med beskrivningen är att underlätta för den som vill ta del av våra allmänna handlingar. Vill du begära ut allmänna handlingar ska du kontakta myndighetens registrator.

Kontakta myndighetens registrator


Ange ditt namn

Ange din epostadress om du vill ha ett svar från oss

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 maj 2022