Startsidan
Startsidan

Myndighetens allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar.

En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos Plikt- och prövningsverket och antingen ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats (skapats) där.

Alla allmänna handlingar är inte offentliga

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess.

Så hanterar vi din begäran

Plikt- och prövningsverket prövar om:

  • Handlingen du efterfrågar finns hos Plikt- och prövningsverket.
  • Det är en allmän handling.
  • Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen.

Om en anställd hos Plikt- och prövningsverket avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten. Ett sådant beslut kan överklagas.

Kontakta myndighetens registrator


Ange ditt namn

Vi behöver din epostadress för att du ska kunna få ett svar från oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 sep 2023