Startsidan
Startsidan

Lag och rätt

Plikt och prövningsverkets verksamhet styrs ytterst av lagar, förordningar och föreskrifter. Myndigheten har även interna bestämmelser och riktlinjer som är vägledning i den dagliga verksamheten.

Lagar och förordningar

Vår verksamhet styrs av lagar och förordningar. Riksdagen beslutar om lagarna och regeringen om förordningarna.

Läs mer om de lagar och förordningar som styr vår verksamhet

Föreskrifter

Plikt- och prövningsverket utfärdar kompletterande föreskrifter. De är juridiskt bindande på samma sätt som lagar och förordningar. Föreskrifterna kungörs i myndighetens författningssamling (TPPVFS).

Rekryteringsmyndighetens föreskrifter (TRMFS) kommer fortsatt att gälla till dess föreskrifterna behöver revideras och då blir Plikt- och prövningsverket föreskrivande myndighet.

Här hittar du våra föreskrifter

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 feb 2024