Startsidan
Startsidan

Centrala läkarhandlingsarkivet

I Plikt- och prövningsverkets läkarhandlingsarkiv finns uppgifter om mer än 3 miljoner personer.

Läkarhandlingsarkivet innehåller journaler med medicinska uppgifter på alla män som är födda 1946 eller senare och har mönstrat vid Värnpliktverket eller Pliktverket till och med den 30 juni 2010. Journaler finns också på de kvinnor som antagningsprövat vid Pliktverket till och med den 30 juni 2010.

I arkivet har vi också resultaten för de personer som Pliktverket och Plikt- och prövningsverket testat för Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning, GMU, efter halvårsskiftet 2010. Samt de personer som mönstrat hos Rekryteringsmyndigheten efter halvårsskiftet 2017 och hos Plikt- och prövningsverket efter 1 februari 2021.

I handlingarna finns uppgifter om bland annat längd, vikt, blodtryck, syn, hörsel, kondition, muskelstyrka och i en del fall ekg. Vi redovisar även psykologiska förmågor, exempelvis ledaregenskaper och lämplighet att bli befäl.

Vi lämnar uppgifter ur handlingarna och svarar på frågor från vårdcentraler, sjukhus, försäkringskassor, försäkringsbolag och privatpersoner.

Sekretess gäller

Vi hanterar alla uppgifter enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. För att få information om en enskild person krävs som regel att den personen tillåter det.

Äldre handlingar finns i Krigsarkivet

Krigsarkivet förvarar handlingarna för dem som är födda före 1946, dem som frikallades före 1988 och personakter över vapenfria tjänstepliktiga.

Kontakta Centrala läkarhandlingsarkivet

Du kan ringa på telefon 010-190 27 98  eller skicka mejl via formuläret nedan.


Ange ditt namn

Ange din epostadress om du vill ha ett svar från oss

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 maj 2023