Startsidan
Startsidan

Ansökan om att ändra inskrivningsbeslut

Ibland kan du behöva byta till en annan befattning än den du har skrivits in till. Du har då möjlighet att ansöka om att ändra ditt inskrivningsbeslut. För att ändra ditt inskrivningsbeslut måste det finnas ett motiverat skäl.

Att inte vara nöjd, eller att vilja ha en liknande befattning som en kompis, är inte motiv nog för att ändra inskrivningen. I din begäran om ändrad inskrivning måste du tydligt motivera varför du anser att beslutet ska ändras. Kontakta vårt kontaktcenter via mail eller telefon för vägledning om hur du går vidare för att ansöka om ändrat inskrivningsbeslut.

Överklaga inskrivningsbeslut

Du kan överklaga ditt inskrivningsbeslut inom tre veckor efter att du fått det. Observera att du endast kan överklaga själva inskrivningsbeslutet. Du kan till exempel inte överklaga vilken ort eller befattning du är inskriven till. Vi på Plikt- och prövningsverket måste då ha din överklagan senast tre veckor efter att du fick ditt beslut om inskrivning. Hur du gör för att överklaga framgår av inskrivningsbeslutet.

Om du har en övertygelse att du inte vill bära vapen kan du ansöka om att vara vapenfri.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 mar 2022