Startsidan
Startsidan

Mönstringsunderlaget

Tjej håller i ipad

Mönstringsunderlaget är ett frågeformulär på webben med cirka 40 frågor. Du som är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige har en skyldighet att svara på mönstringsunderlaget. Du besvarar det i början av året du fyller 18 år. Plikt- och prövningsverket använder uppgifterna för att bedöma om du ska kallas till mönstring.

Mönstringen är det första steget för att kunna genomföra en grundutbildning med värnplikt. Det finns många anledningar att genomföra en värnplikt. Den främsta är att du hjälper Sverige att fortsätta vara ett tryggt land. Men det finns också många andra förmåner för dig. Och du, om du får besked att du inte kommer kallas till mönstring men vill mönstra, kan du välja att göra en egen ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt.

Du som ska svara på mönstringsunderlaget är skyldiga att sanningsenligt lämna uppgifter till mönstringsunderlaget. Det är ett webbformulär som består av ett 40-tal frågor som besvaras på webben.

Vi samlar in uppgifterna och använder dem för att bedöma om du ska kallas till mönstring.

Enligt lagen om totalförsvarsplikt är alla totalförsvarspliktiga skyldiga att sanningsenligt lämna uppgifter om sina personliga förhållanden. Därför får nästan alla svenskar, det år de fyller 18 år, ett brev från Plikt- och prövningsverket med inloggningsuppgifter till ett mönstringsunderlag på vår webbplats.

De flesta frågorna i mönstringsunderlaget handlar om din hälsa, men det finns också frågor om din skolgång och din personlighet. Uppgifterna behöver vi för att kunna bedöma om du ska kallas till mönstring eller inte.

Frågorna är indelade i olika avsnitt:

  • Min hälsa
  • Min fysik
  • Min skoltid
  • Min personlighet
  • Lagöverträdelser

Det tar ungefär en kvart att svara på frågorna.

Den som låter bli att lämna uppgifterna kan bli skyldig att betala en summa pengar, som bestäms för varje tillfälle (vite).

Om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter kan du dömas till böter.

Grundutbildningen är både fysiskt och psykiskt krävande. Därför är det viktigt att vi får reda på om du har några sjukdomar, skador eller andra kroniska hälsotillstånd som kan förvärras under utbildningen eller som kan innebära en risk för andra.

I mönstringsunderlaget ställer vi bland annat frågor om din hälsa och din fysik. Det är din skyldighet att svara på frågorna och det är viktigt att du också svarar sanningsenligt, om du inte gör det kan du komma
att dömas till böter.

Vad betyder plikt? Öppnas i nytt fönster.

Som svensk medborgare måste du det år du fyller 18 lämna uppgifter om dig själv i det webbaserade mönstringsunderlaget. Uppgifterna i underlaget använder vi för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring.

Alla behöver däremot inte svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Det kan bland annat bero på att du…

  • är svensk medborgare men folkbokförd utomlands.
  • är intagen för vård (psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård, sluten ungdomsvård eller särskilt ungdomshem).
  • har fått assistansersättning eller bilstöd från Försäkringskassan. Det kan även vara så att din förälder har fått vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag.
  • har blivit beviljad en LSS-insats från kommunen.

Varje år får vi underlag från Skatteverket om folkbokföring samt uppgifter från bland annat vårdinrättningar, kommuner, landsting och Försäkringskassan. Detta är vårt underlag när vi ska bedöma vilka som inte behöver lämna uppgifter till mönstringsunderlaget. Om du inte behöver svara på frågorna får du inget brev med inloggningsuppgifter från oss.

Får du brevet med inloggningsuppgifterna måste du svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Har du fått brevet med inloggningsuppgifterna, trots att du stämmer in på någon av punkterna ovan, kan du ta kontakt med våra handläggare. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

För att kunna lämna uppgifter till mönstringsunderlaget måste du logga in på vår webbplats minsida.pliktverket.se Länk till annan webbplats.. Du måste ha e-legitimation eller ett lösenord för att kunna logga in. Lösenordet hittar du i ett brev som du får från oss. När du loggar in första gången får du välja ett eget lösenord som du sedan använder för att logga in.

Efter att du har fått brevet har du två veckor på dig att logga in och svara på frågorna.

Observera! Du kan inte logga in och lämna dina uppgifter till mönstringsunderlaget förrän du har fått brevet från oss.

Skaffa e-legitimation om du har möjlighet. Då behöver du inte hålla koll på ditt lösenord. Du behöver e-legitimation eller lösenord för att logga in och läsa ditt besked.

När du svarar på frågorna har du också möjlighet att välja hur du vill få besked från oss. Vi publicerar beskedet på minsida.pliktverket.se Länk till annan webbplats.. Om du anger mobilnummer eller mejladress får du ett sms eller mejl från oss när beskedet finns på webbplatsen. Har du inte möjlighet att ta emot sms eller mejl kan du välja att få beskedet via brev på posten. Då dröjer det några extra dagar innan du får ditt besked.

Varje år skickar vi en informationsbroschyr till alla ungdomar som ska svara på mönstringsunderlaget. Broschyren kan du ladda hem på

Mönstringsbroschyr svenska

Broschyren på svenska

Arabisk broschyr om mönstringsunderlaget, mönstring och värnplikt

Broschyren på arabiska

Informationsbroschyren engelska

Broschyren på engelska

Informationsbroschyren - svenska

Broschyren på svenska klarspråk

Sidinformation

Senast uppdaterad: 31 jan 2024