Startsidan
Startsidan

Aktuellt om Corona

Information med anledning av Covid-19

 • Nya restriktioner för resande från vissa länder

  Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som reser in från Norge, Danmark, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra och att testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst.

 • Start med jägartest

  Måndag 23/11 startar vi med jägartestet för vissa mönstrande och prövande till grundutbildning med värnplikt som får höga värden. Glöm inte träningskläder!

 • Förtydligande angående resor

  Är man kallad till mönstring är man enligt pliktlagen skyldig att komma. Att resa till mönstringen tolkar Rekryteringsmyndigheten inte som en "onödig resa" enligt Folkhälsomyndighetens definition.

 • På måndag 17 augusti börjar vi mönstra ungdomar födda 2002

  Samtliga skyddsåtgärder och hygienrutiner som införts på Rekryteringsmyndigheten fortsätter även under hösten. Det innebär bland annat förstärkta informationsinsatser mot de prövande, begränsat antal prövande i lokalerna, barriärskydd i lokalerna samt att lokalerna och arbetssätt anpassats för att möjliggöra distans mellan de prövande och mellan de prövande och personalen.

 • Fler län får möjlighet att pröva vid Rekryteringsmyndigheten

  Från och med 8 juni utökar vi antalet län som kan komma till prövning för polisutbildningen. Den som är folkbokförd och boende i Gävleborgs, Västra Götalands och Östergötlands har möjlighet att pröva i Stockholm och den som är boende och folkbokförd i Värmlands län har möjlighet att pröva i Malmö.

 • Uppropstider

  Från och med idag är första uppropstiden för både kontoret i Malmö och Stockholm klockan 08:00.

 • Ansökan till grundutbildning med värnplikt stängs

  På grund av Covid-19 och utökade skyddsåtgärder har Rekryteringsmyndigheten lägre prövningskapacitet än normalt. Med anledning av detta stängs ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt för nya sökanden. Ansökan stängs måndag 18 maj och kommer att vara stängd tills vidare.

 • Fler län får möjlighet att pröva vid Rekryteringsmyndigheten

  Nu utökar vi antalet län som kan komma till prövning. Den som är folkbokförd och boende i Västmanlands, Uppsala eller Dalarnas län har möjlighet att pröva i Stockholm och den som är boende och folkbokförd i Kalmar eller Jönköpings län har möjlighet att pröva i Malmö. Som tidigare gäller att man ska vara fullt frisk när man kommer till oss för att pröva. Tänk också på att undvika trängsel och hålla avstånd under resan till oss, räkna därför med att resan kan ta lite längre tid än vanligt.

 • Beslut om prioritering i prövningsverksamheten

  Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om att prioritera prövningar för de som har sökt till polisutbildningen före de som gjort en ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt.

 • Ändring av bokade tider för prövning

  Du som har en bokad tid för prövning under vecka 20 och inte är folkbokförd och boende i Stockholms län eller Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge län kommer att få meddelande om en ny tid.

 • Delvis öppning av prövningsverksamheten i Stockholm

  Rekryteringsmyndigheten har, med utökade skyddsåtgärder, beslutat att göra en delvis öppning av prövningsverksamheten från och med den 4 maj. Beslutet har informerats Smittskydd Stockholm och Rekryteringsmyndigheten har kontinuerlig kontakt med dem för att ha en framförhållning om att fatta nytt beslut om läget i länet förvärras.

 • Delvis öppning av prövningsverksamheten i Malmö och fortsatt stängt i Stockholm

  Rekryteringsmyndigheten har beslutat att göra en delvis öppning av prövningsverksamheten i Malmö den 20 april. Initialt kommer endast prövande som är folkbokförda i region Skåne att kallas till prövning i Malmö. Prövningarna kommer att starta klockan 10.00 för att undvika rusningstrafik för de prövande.

 • Rekryteringsmyndigheten upphäver kallelser till mönstring för 1044 ungdomar födda 2001

  Rekryteringsmyndigheten har beslutat att upphäva kallelser till mönstring för ungdomar som skulle mönstra under veckorna 14 till 16. Beslutet berör strax över 1000 ungdomar födda 2001. Bakgrunden är att Rekryteringsmyndigheten, med anledning av det försämrade smittspridningsläget för covid-19, beslutat att under en period inte genomföra mönstring. De som får sin kallelse till mönstring upphävd kommer få beslutet under vecka 13.

 • Följande beslut gäller från och med idag

  Med syfte att begränsa smittspridningen av cov-19 i samhället har Rekryteringsmyndigheten beslutat att stänga prövningsverksamheten i Stockholm och Malmö från den 23 mars. Beslutet innebär att det inte kommer att genomföras någon mönstring eller prövning från den 23 mars. Prövningsverksamheten beräknas starta igen den 20 april.

 • Uppdaterad information till dig som är kallad till mönstring med totalförsvarsplikt

  Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut att de som ska mönstra i Stockholm eller Malmö under vecka 12 och vecka 13 kommer att få nya tider för mönstring från vecka 20 och framåt. För er som redan är på väg kommer mönstringen att genomföras under tisdagen den 17:e mars. För dig som är kallad till mönstring från vecka 14 och framåt gäller i nuläget att komma till mönstringen.

 • Information angående Corona-viruset

  Har du vistats i Kina, Sydkorea, Iran, Norra Italien eller annat område med känd spridning av coronavirus (SARS-CoV-2) eller haft kontakt med bekräftat fall av covid-19 inom fjorton dagar före symtomdebut och har feber, hosta eller andningsbesvär? Om det stämmer ska du inte genomföra prövning eller mönstring hos Rekryteringsmyndigheten utan kontakta 1177 för rådgivning.