Startsidan
Startsidan

Från och med måndag 15 juni återgår Rekryteringsmyndigheten till att pröva sökande från samtliga län i Sverige

Rekryteringsmyndigheten återgår därmed till nationell prövning.

Bakgrunden är det regeringsbeslut som medger symptomfria personer från och med den 13 juni att resa inom Sverige. Det innebär att den tidigare hänsyn som tagits till skillnader i smittspridning inom landet har spelat ut sin roll.

Samtliga skyddsåtgärder och hygienrutiner som införts kommer att fortsätta med oförminskad styrka. Det innebär bland annat förstärkta informationsinsatser mot de prövande, begränsat antal prövande i lokalerna, barriärskydd i lokalerna samt att lokalerna och arbetssätt anpassats för att möjliggöra distans mellan de prövande och mellan de prövande och personalen, säger Christina Malm, generaldirektör Rekryteringsmyndigheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 jan 2021