Startsidan
Startsidan

Beslut om prioritering i prövningsverksamheten

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om att prioritera prövningar för de som har sökt till polisutbildningen före de som gjort en ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt.

Förutsättningarna för myndigheten att nå målen i regleringsbrevet bygger på att prövningsverksamheten är i full drift under hela året. På grund av Covid-19 kommer Rekryteringsmyndigheten inte att nå målet under 2020 om att mönstra och pröva 18 500 totalförsvarspliktiga och genomföra 8 500 prövningar åt Polisen.

I nuläget är inskrivningsläget till grundutbildning med värnplikt bättre än antagningsläget för polisutbildningen. Rekryteringsmyndigheten har därför beslutat att från och med vecka 21 och fram till utbildningsstart HT 2020 prioritera prövning för polisutbildningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 jan 2021