Till sidans innehåll

Krigsplacering

En viktig uppgift för Rekryteringsmyndigheten är att placera rätt person på rätt plats för tjänstgöring under höjd beredskap och krig. Det gör vi på uppdrag av Försvarsmakten eller en civil beredskapsorganisation.

Vi ska se till att ingen person har mer än en krigsplacering, det vill säga att alla som är krigsplacerade bara har en uppgift i händelse av höjd beredskap eller krig. Därför för vi register över de som är krigsplacerade i Försvarsmakten, hemvärnet eller vid civila myndigheter och organisationer.

Efter militär grundutbildning blir du krigsplacerad

När du har genomfört grundutbildning med värnplikt eller när du har genomfört Försvarsmaktens militära grundutbildning och när du har tjänstgjort i Försvarsmakten blir du krigsplacerad.

Du får en krigsplaceringsorder en tid efter att du har avslutat din utbildning och blivit godkänd eller avslutat din tjänstgöring som rekryt. Ordern innehåller information om din befattning och ditt krigsförband.

Om du redan är krigsplacerad

Det nuvarande personalförsörjningssystemet påverkar inte dig som blev inskriven för värnplikt eller civilplikt före 2011 och är krigsplacerad. Du är alltså fortfarande krigsplacerad och enligt lagen om totalförsvarsplikt är du det i högst tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället. Om det finns särskilda skäl kan din krigsplacering förlängas. Den dag du inte längre är krigsplacerad häver Rekryteringsmyndigheten din inskrivning och då får du ett skriftligt besked om det.

Vi ger även stöd till civila organisationer

Vi kan ge stöd till de civila beredskapsorganisationerna, till exempel kommuner, landsting och myndigheter, om de har behov av att krigsplacera sin personal. Vi håller ordning på de krigsplacerade personerna i beredskapsorganisationen och ser till att varje person bara har en placering.

De civila beredskapsorganisationerna beslutar själva om de ska krigsplacera sin personal. Organisationerna ansvarar också för att informera sin personal om krigsplaceringen.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-02-07

Skriv ut