Till sidans innehåll

Plikten för dig som fyller 18 år

Som 18-åring finns det delar i lagen om totalförsvarsplikt som du måste känna till.

Idag gäller att:

  • Du och alla andra 18-åringar ska lämna uppgifter till mönstringsunderlaget
  • Får du en kallelse till mönstring måste du komma
  • Blir du inskriven till grundutbildning med värnplikt måste du genomföra utbildningen

Är du 18 år och svensk medborgare måste du lämna uppgifter om dig själv till mönstringsunderlaget, ett webbaserat frågeformulär. Vi använder dina uppgifter för att bedöma om du har förutsättningar att klara en grundutbildning med värnplikt. Om vi bedömer att du har rätt förutsättningar kommer vi kanske att kalla dig till mönstring. Om du sedan vid mönstringen på plats hos oss uppfyller kraven kan du bli inskriven till en befattning och få göra en grundutbildning med värnplikt. 

Skyldigheten att mönstra och genomföra en grundutbildning med värnplikt gäller alla 18-åringar – både kvinnor och män. 

Frivillighet eller plikt – vad gäller?

Den 2 mars 2017 bestämde regeringen att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt. Skyldigheten gäller från och med den 1 juli 2017. Regeringens beslut innebär att vi i Sverige nu har ett system som kombinerar frivillighet med plikt. Du kan alltså bli uttagen med plikt om du är 18 år eller söka frivilligt till Försvarsmakten om du inte blir uttagen med plikt eller om du är 19 år eller äldre.

När vi väljer ut vilka som ska kallas till mönstring kommer vi att – så långt det är möjligt – ta hänsyn till motivation och intresse. Vi kommer också ta hänsyn till vad du vill och vad du är intresserad av när vi eventuellt skriver in dig till grundutbildning med värnplikt. Det finns många olika utbildningar i Försvarsmakten och för oss gäller det att hitta den utbildning som passar dig och dina förutsättningar bäst.

Är du intresserad av den frivilliga militära grundutbildningen ansöker du hos Försvarsmakten.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-09-08

Skriv ut

Läs mer

Fyller du 18 i år? Då kan du läsa mer om mönstringsunderlaget, mönstring och grundutbildning med värnplikt under Fyller du 18 i år?.